Monika Keiler-Krug

Monika Keiler-Krug

o.T. (11), xxx×xxxcm², Öl auf Leinwand

Monika Keiler-Krug

o.T. (12), xxx×xxxcm², Öl auf Leinwand

Monika Keiler-Krug

o.T. (13), xxx×xxxcm², Öl auf Leinwand

Monika Keiler-Krug

o.T. (14), xxx×xxxcm², Öl auf Leinwand

Monika Keiler-Krug

o.T. (14), xxx×xxxcm², Öl auf Leinwand

Monika Keiler-Krug

o.T. (14), xxx×xxxcm², Öl auf Leinwand

Monika Keiler-Krug

o.T. (14), xxx×xxxcm², Öl auf Leinwand

nächste Seite